Brugervilkår

 

Disse brugervilkår regulerer dit brug af denne hjemmeside og dit forhold til Biosthetique A/S (herefter Biosthetique). Du bør læse dem nøje igennem, før du bruger Biosthetiques hjemmeside. Hvis du ikke kan acceptere disse brugervilkår, bør du ikke oprette dig som bruger af hjemmesiden eller bruge denne.

Brugervilkårene og brugen af Biosthetiques hjemmeside er reguleret efter dansk lovgivning.

Ud over disse brugervilkår bør du også læse vores privatlivspolitik.

 1. 1. Varemærker og ophavsret
  1. Copyright © 2015 Laboratoire Biosthetique Kosmetik GmbH & Co . Alle rettigheder er reserveret.

   Afhængig af dine aktiviteter på hjemmesiden vil du eventuelt blive bedt om at acceptere yderligere vilkår og betingelser som beskrevet på hjemmesiden.

   Medmindre andet er angivet, ejes alle rettigheder til denne hjemmeside og oplysninger, herunder ophavsret og andre immaterielle rettigheder, af Biosthetique. Brugere har tilladelse til at læse hjemmesiden og lave kopier af indholdet til egen personlig brug, f.eks. ved at udskrive eller gemme dem. Al anden brug af hjemmesiden, f.eks. opbevaring eller gengivelse af (en del af) hjemmesiden på en ekstern internetside eller oprettelse af links, hypertekstlinks eller dybe links mellem hjemmesiden og en hvilken som helst anden internetside, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Biosthetique.

   Varemærket "La Biosthetique" og det tilhørende logo er registrerede varemærker tilhørende Laboratoire Biosthetique Kosmetik GmbH & Co.
 2. 2. Begrænsning af ansvar
  1. Din adgang, brug, gennemsyn og navigering på vores websider sker på egen risiko og fare.

   Oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende til generelle oplysningsformål om de varer, som erhvervskunder kan købe på hjemmesiden, og privatkunder kan købe hos de saloner, som forhandler varerne. Biosthetique kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der stammer fra brugen af (eller manglende mulighed for at bruge) hjemmesiden, herunder skader forårsaget af vira eller eventuelle fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, medmindre sådanne skader skyldes forsætlig ureglementeret adfærd eller grov uagtsomhed fra Biosthetique. Biosthetique kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder – men ikke begrænset til – skader, der skyldes manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, opsnapning eller manipulation af elektronisk kommunikation udført af tredjeparter eller af computerprogrammer anvendt til elektronisk kommunikation eller overførsel af virus.

   Biosthetique forbeholder sig ret til at afbryde eller lukke enhver eller alle funktioner på websiderne. Biosthetique påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt for forstyrrelser eller afbrydelser af nogen eller alle funktioner på websiderne, der opstår ved handlinger eller forsømmelser fra Biosthetique eller en tredjeparts side.
 3. 3. Tilgængelighed
  1. Vores hjemmeside kan indeholde informationer om Biosthetiques verdensomspændende produkter og serviceydelser, hvoraf ikke alle er tilgængelige alle steder. En reference til et Biosthetique produkt eller serviceydelse på hjemmesiden betyder ikke, at dette produkt eller denne service er eller vil blive tilgængelig i dit område.
 4. 4. Løbende accept
  1. Du accepterer, at din brug af hjemmesiden altid er omfattet af den seneste version af disse brugervilkår, der gælder på tidspunktet for brugen. Biosthetique kan til enhver tid ændre eller revidere disse brugervilkår ved at opdatere dette opslag. Du accepterer, at enhver meddelelse på denne side udgør lovligt varsel til dig i henhold til ethvert lovkrav. Du opfordres til at besøge dette sted, hver gang du går ind på hjemmesiden for at holde dig opdateret om de gældende brugervilkår for brug af Biosthetiques hjemmeside. Den fortsatte brug af hjemmesiden efter en sådan ændring eller revision udgør din fortsatte accept af de dagældende brugervilkår og af alle øvrige politikker og meddelelser, der lægges ud på hjemmesiden.
 5. 5. Privatliv
  1. Biosthetique respekterer dit privatliv, og du kan besøge hjemmesiden uden at afgive oplysninger om dig selv. Biosthetique indhenter og behandler ikke oplysninger om dig af markedsføringsmæssige hensyn, og dine personlige oplysninger bliver ikke videregivet til tredjeparter af sådanne hensyn.

   Imidlertid benytter Biosthetique sig af cookies på hjemmesiden til at indhente oplysninger om dig, såsom din IP-adresse.

   Vi henviser i øvrigt til vores privatlivspolitik
 6. 6. Diverse
  1. De gældende brugervilkår indlemmer hele aftalen, der er indgået mellem Biosthetique og dig vedrørende adgang til og brug af hjemmesiden og dens indhold. Alle andre vilkår eller betingelser udstedt af Biosthetique, der regulerer forholdet til dig, især med hensyn til privatliv samt service eller køb af produkter, supplerer brugervilkårene. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dem, vil de andre vilkår og betingelser have forrang over disse brugsvilkår.

   At Biosthetique tolererer, at du overtræder en af forpligtelserne i brugsbetingelserne eller ikke håndhæver en tilskrevet ret heri eller i henhold til loven, skal ikke udlægges som et frafald af retten til at Biosthetique vil påberåbe og håndhæve sine rettigheder.

   I tilfælde af, at nogle bestemmelser i brugervilkårene betragtes som ulovlige i henhold til gældende lovgivning eller domstolsafgørelser, betragtes sådanne bestemmelser som udgået og alle andre bestemmelser i brugervilkårene har fuld gyldighed og effekt mellem dig og Biosthetique.

   Overskrifterne til bestemmelserne i brugervilkårene er kun beregnet som en hjælp og ændrer ikke vilkår eller betingelser på nogen måde.
 7. 7. Gældende lov og jurisdiktion
  1. Disse brugervilkår er underlagt lovgivningen i Danmark. Alle konflikter, der opstår i forbindelse med disse brugervilkår, herunder konflikter vedrørende eksistensen og gyldigheden deraf, skal indbringes for en habil domstol i Danmark, medmindre andet følger af lov.

   Eventuelle spørgsmål vedrørende brugervilkårene kan rettes til info(at)labiosthetique.dk.