Brugervilkår


Handelsbetingelser for køb på Biosthetique A/S' hjemmeside

Opdateret september 2019.

 1. Anvendelse

1.1 Nedenstående handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for Biosthetique A/S', Industrivej 7, 6230 Rødekro, CVR-nummer 67386418, (”Biosthetique”) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser på Biosthetiques hjemmeside ("Hjemmesiden").


2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Biosthetiques tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Biosthetiques salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser (”Aftalegrundlaget”).
2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis Biosthetique og kunden har aftalt dem skriftligt.  
2.3 Den aktuelle version af Betingelserne gælder altid på ordretidspunktet. 


3. Indgåelse af aftale om køb

3.1 Kunden vælger produkter fra Hjemmesiden og tilføjer antal ønskede produkter til indkøbskurven. Så længe ordreprocessen ikke er gennemført, kan de valgte produkter når som helst fjernes fra indkøbskurven.

3.2 Ordreprocessen gennemføres ved følgende fire trin:

1. Varen lægges i indkøbskurv
2. Leveringsoplysninger angives, herunder navn, adresse og e-mail.
3. Betalingsmetode vælges
4. Ordreoplysningerne gennemgås og bestillingen gennemføres ved at acceptere Handelsbetingelserne og derefter klikke på køb-knappen. Herefter vises en endelig ordrebekræftelse.

3.3 Når ordren er gennemført, sender Biosthetique en ordrekvittering til kundens e-mail. Ordrebekræftelsen er alene en bekræftelse på, at kundens ordre er modtaget. Købsaftalen er ikke endelig, før Biosthetique har sendt en separat e-mail med accept af aftalen og leveringsinformation.

3.4 Biosthetique tilstræber at sende kunden en accept eller et afslag på en ordre senest 1-3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren.

3.5 Hvis Biosthetiques bekræftelse af ordren ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden give meddelelse herom til Biosthetique hurtigst muligt efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsatfald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

3.6 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Biosthetiques skriftlige accept.

3.7 Hvis ikke alle bestilte produkter er på lager, er Biosthetique berettiget til at foretage delleverancer for egen regning.


4. Priser og Betaling

4.1 Alle priser er inklusive moms og eksklusive leveringsomkostninger.

4.2 Biosthetique accepterer betaling med kreditkort (Visa-, Mastercard, Dankort), MobilePay og Paypal. 


5. Levering

Biosthetique leverer alle ordrer til den tid, der fremgår af Biosthetiques e-mail til kunden med leveringsinformation. Biosthetique har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre andet er aftalt med kunden. Vi leverer ikke til Grønland eller Færøerne.


6. Forsinkelse

Hvis Biosthetique forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, giver Biosthetique kunden information herom og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt en ny forventet leveringstid.

7. Mangler og Reklamation

7.1 Købelovens mangelregler finder anvendelse.

7.2 Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal kunden straks give meddelelse herom til Biosthetique. Kunden kan fortabe retten til at gøre en reklamation gældende, hvis kunden ikke reklamerer inden for rimelig tid.

7.3 Lider varen af en mangel, vil Biosthetique foretage efterlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Biosthetique.


8. Fortrydelsesret

8.1 Kunden kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale om køb inden for 14 dage efter den dag, kunden har modtaget varen. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender skriftlig meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Kunden har dog kun fortrydelsesret, hvis varen er ubeskadiget, ubrugt og i ubrudt originalemballage.

8.2 Ønskes købet annulleret, skal vedhæftede fortrydelsesformular udfyldes og sendes til Biosthetique. Pr.mail info@labiosthetique.dk

8.3 Returnering: Hvis kunden ønsker at fortryde købet, skal varen returneres til Biosthetique for kundens regning uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret Biosthetique om, at kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten.

8.4 Tilbagebetaling

8.4.1 Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Biosthetique alle betalinger, som er modtaget fra kunden, dog ikke ekstraomkostninger til levering som følge af, at kunden har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering.

8.4.2 Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om, at kunden vil udøve fortrydelsesretten. Tilbagebetalingen gennemføres ved brug af samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved købet, medmindre kunden udtrykkeligt har accepteret en anden tilbagebetalingsmetode. Biosthetique kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil returvaren er modtaget, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varen.


9. Oplysning om klagemuligheder

Klage over købet kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du kan klage via www.forbrug.dk.


10. Persondata

10.1 Når Biosthetique registrerer kundens køb, registreres ligeledes oplysninger om kunden (navn, adresse, telefon, e-mail) til brug for opfyldelsen af købet og eventuelle fremtidige reklamationssager. Kundeoplysningerne videregives til Biosthetiques samarbejdspartnere til brug for udførsel af købet bl.a. således, at varerne kan leveres til kunden.

10.2 Kundeoplysningerne og oplysningerne om kundens køb opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af oplysningerne, og dermed som udgangspunkt indtil der ikke længere er reklamationsadgang, hvorefter de slettes.

10.3 Kundeoplysningerne og oplysningerne om kundens køb behandles for at opfylde købsaftalen med kunden og dermed for at forfølge en legitim interesse i administration af kundeforholdet, håndtering af eventuelle reklamationssager, besvarelse af henvendelser fra kunden mv.

10.4 Kunden har ret til at anmode om at få indsigt i sine personoplysninger, berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne samt at gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger. Kunden kan endvider have ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at kunden kan anmode om udlevering af de oplysninger, kunden selv har givet til Biosthetique, i et struktureret og maskinlæsbart format, hvis konkrete betingelser er opfyldt.

10.5 Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik. Spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan rettes til Biosthetique på info@labiosthetique.dk.

10.6 Klager over Biosthetiques behandling af personoplysninger kan rettens til info@labiosthetique.dk. Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem kunden og Biosthetique, som ikke kan løses, kan kunden klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk


11. Kontaktoplysninger

Biosthetique A/S
Industrivej 7
6230 Rødekro
CVR-nummer 67386418,
E-mail: info@labiosthetique.dk
Telefon: +45  45 74694000


Fortrydelsesformular
Formular til:
Biosthetique A/S
Industrivej 7
6230 Rødekro
CVR-nummer 67386418
E-mail: info@labiosthetique.dk
Telefon: +45  45 74694000
Jeg / vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med vores købsaftale om følgende varer:
 
____________________________________________________________________________________

Bestilt den (indsæt dato): _______________________________________________________________

Modtaget den (indsæt dato): ____________________________________________________________

Faktura nummer: _____________________________________________________________________
Evt. Kundenummer:___________________________________________________________________

Kundens navn: ______________________________________________________________________

Kundens adresse:____________________________________________________________________

Kundens underskrift (kun i tilfælde, hvor formularen ikke udfyldes elektronisk).

_________________ / ________________________________________________
Dato                        Signatur